Algemene Voorwaarden Voor Lupit Pole-Producten

1. ALGEMENE VOORWAARDEN LUPIT POLE-PRODUCTEN:

Bij bestelling van Lupit Pole producten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:

Alle bestellingen geaccepteerd door LUPIT POLE D.O.O. zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden (AV). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de verkoop van goederen door LUPIT POLE D.O.O.. (het Bedrijf) via Kinky-shoes (de Verkoper) aan de koper (de Klant) en vormen de enige contractuele voorwaarden tussen het Bedrijf, de Verkoper en de Klant, met uitsluiting van anderen, met uitzondering van eventuele voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen met een directeur van het Bedrijf.

1. Bestellingen die door het Bedrijf en de Verkoper worden geaccepteerd, zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden. Door het Bedrijf en de Verkoper geaccepteerde bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad. Aanvaarding van een bestelling, en dus het bestaan van een koopovereenkomst, vindt pas plaats nadat het Bedrijf een levering aan de Klant heeft gedaan.

1.2 Het Bedrijf en de Verkoper kunnen de levering van een bestelling of het saldo van een bestelling op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving weigeren of annuleren.

1.3 Om de facturering, samenstelling en verzending te bespoedigen en te vergemakkelijken, en om onjuiste leveringen te voorkomen, moeten de volledige referentienummers worden gebruikt zoals aangegeven bij een product en bestelling.

1.4 Door producten en/of diensten via internet te bestellen, gaat de klant een juridisch bindende overeenkomst aan.

2. GEBRUIK VAN LUPIT POLE-PRODUCTEN

2.1 De gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van producten vervaardigd en/of verkocht door Lupit Pole en Kinky-shoes, inclusief maar niet beperkt tot danspalen, accessoires, aerial en aanverwante producten (gezamenlijk "Producten"), op eigen verantwoordelijkheid en risico is.

2.2 Lupit Pole en Kinky-shoes aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, materiële schade of ander verlies voortvloeiend uit het gebruik van de Producten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hij/zij fysiek geschikt is om de Producten te gebruiken en om, indien nodig, professionele begeleiding te zoeken.

2.3 Gebruikers moeten er zorg voor dragen dat de Producten worden geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt volgens de instructies en aanbevelingen van Lupit Pole.

Lupit Pole en Kinky-shoes geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en prestaties van de producten.

2.4 Geen enkel advies of informatie verkregen door de gebruiker, mondeling of schriftelijk, van Lupit Pole of Kinky-shoes schept enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze disclaimer wordt vermeld. Deze disclaimer heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument waarvan contractueel geen afstand van kan worden gedaan of kan worden beperkt.

2.5 PRODUCTEN NIET OP VOORRAAD

Artikelen die niet op voorraad zijn worden toegevoegd aan de bestelvoorraad en worden, naar goeddunken van het Bedrijf, verzonden zodra er nieuwe voorraad binnenkomt.

Als je de artikel(en) niet meer wenst te ontvangen wanneer er nieuwe voorraad binnenkomt, dien je ons hiervan tijdig per e-mail op de hoogte stellen:
lupitpole@kinky-shoes.nl

3. LEVERING, RISICO EN VERZEKERING

3.1 Lupit Pole en Kinky-shoes aanvaarden geen aansprakelijkheid voor niet-levering of te late levering. Alle genoemde leveringsdata zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De leveringstijd is niet van essentieel belang voor de bezorging. Een leveringsdatum maakt geen deel uit van het contract, tenzij schriftelijk overeengekomen door een CEO van Lupit Pole.

Lupit Pole en Kinky-shoes kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of kosten als gevolg van vertragingen in de levering of het niet leveren ervan.

3.2 De gebruikelijke bezorgmethoden is per pakketdienst. Op alle leveringen zijn verpakkings- en transportkosten van toepassing zoals aangegeven in de prijslijst of offerte. Lupit Pole en Kinky-shoes behouden zich het recht voor om deze kosten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle verzendkosten zijn uitgesloten van weergegeven of aangeboden kortingen.

3.3 Verpakkingskosten, transportkosten en verzekeringen (indien vereist of aangevraagd) worden tegen kostprijs in rekening gebracht. De goederen gaan over op risico van de Klant zodra deze zijn ontvangen.

4. CLAIMS

4.1 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de ontvangen goederen bij aankomst te controleren op kwaliteit, omschrijving, tekorten en eventuele transportschade. Klachten bij levering MOETEN schriftelijk worden ingediend bij Kinky-shoes binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen of binnen 14 dagen na factuurdatum indien de goederen tijdens het transport verloren zijn gegaan.

4.2 Klachten over vermeende gebrekkige goederen, tekorten of niet-leveringen zijn geen grond voor het inhouden van betaling van facturen en geven de Klant niet het recht tot verrekening van betalingen aan Kinky-shoes of Lupit Pole.

4.3 Kinky-shoes en Lupit Pole vergoeden geen in rekening gebrachte verpakkings- en transportkosten voor de retourzendingen van de Klant, tenzij hiermee akkoord is gegaan door de CEO van Lupit Pole.

4.4 Restitutie vindt plaats na ontvangst van de goederen en enkel wanneer er akkoord is gegeven voor de garantieclaim. Bewaar het bewijs van je retourzending goed aangezien terugbetaling of omruiling pas kan plaatsvinden nadat de goederen zijn ontvangen.

5. CLAIMS EN RETOURNEREN

Er kan schade optreden tijdens verzending en transport.
5.1
Controleer na ontvangst van het pakket en voordat u voor ontvangst tekent de buitenkant van het pakket op eventuele schade. Als er schade is geconstateerd, noteer dit dan op de leveringsbon voordat u voor ontvangst tekent en informeer ons hierover per e-mail, voorzien van foto's van de schade:
lupitpole@kinky-shoes.nl

5.2 Als de inhoud beschadigd blijkt nadat u het pakket hebt geopend en er geen schade is aan de buitenkant van het pakket, neem dan contact met ons op per mail, voorzien van foto's van de schade:
lupitpole@kinky-shoes.nl

5.3 Elke claim tegen Lupit Pole of Kinky-shoes die voortvloeit uit de staat of kwaliteit van de Producten bij aankomst moet binnen tien (10) dagen na levering van de goederen schriftelijk aan Kinky-shoes worden gemeld; indien een dergelijke claim niet binnen de periode van tien (10) dagen wordt ingediend, wordt dit beschouwd als een afstand van de claim.

We willen u er ook vriendelijk aan herinneren dat wanneer de goederen het magazijn van Lupit Pole verlaten, Lupit Pole en Kinky-shoes niet verantwoordelijk zijn voor eventuele vertragingen of afwijkende leveringsmethoden die kunnen worden veroorzaakt door de vervoerder.

5.4 De Klant moet de bestelling volgen en verifiëren of de bestelling op het huisadres of bij een afhaalpunt is afgeleverd. Als de bestelling bij een afhaalpunt is afgeleverd, neem dan contact op met de plaatselijke koerier voor verdere instructies over hoe u uw bestelling kunt ophalen. Het is niet onze verantwoordelijkheid om de bestelling te volgen of contact op te nemen met de lokale koerier.

5.5 Indien de bestelling niet tijdig wordt opgehaald of bij aflevering wordt geweigerd, is de Klant verantwoordelijk voor de verzend- en afhandeling in beide richtingen (verzending en afhandeling vanuit het magazijn naar de klant, en verzending en afhandeling voor de retourzending)

5.6 De Klant heeft het recht om een retouraanvraag in te dienen binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de bestelling is afgeleverd. Alle Lupit Pole producten dienen naar Lupit Pole geretourneerd te worden.

5.7 Om voor retournering in aanmerking te komen, moet het artikel ongebruikt zijn en zich in dezelfde staat bevinden als waarin het is ontvangen. Het artikel moet in de originele verpakking zitten en moet vergezeld zijn van de kassabon of het aankoopbewijs.

5.8 Als de retourzending door Lupit Pole wordt goedgekeurd, draagt de klant zelf de kosten voor het retourneren van de goederen naar Lupit Pole. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

6. GARANTIE

6.1 Op alle producten geldt een garantietermijn van 12 maanden op onderdelen en herstelwerkzaamheden.

6.2 Normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de garantie. Je aankoopbewijs waarop de aankoopdatum van het product staat is bepalend voor de garantietermijn.

6.3 Deze garantie is ALLEEN GELDIG als het product is gemonteerd/geïnstalleerd volgens de instructies voor het product. Instructies en overige informatie zijn beschikbaar op www.lupitpole.com

6.4 Deze garantie is niet van toepassing op producten die beschadigd of defect zijn:
(a) als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik of gebrek aan zorg;
(b) als gevolg van het gebruik van onderdelen die niet door Lupit Pole zijn vervaardigd of worden verkocht;
(c) vanwege (aangebrachte) wijzigingen aan het product

6.5 In geval van een productdefect dient Kinky-shoes schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van het defect per e-mail voorzien van foto's van het defect:
lupitpole@kinky-shoes.nl

6.6 Goederen die onder de garantie vallen, kunnen alleen worden geretourneerd met toestemming van Lupit Pole door een claim in te dienen via Kinky-shoes. Alle Lupit Pole producten dienen naar Lupit Pole geretourneerd te worden.

6.7 Als uit de inspectie van de goederen blijkt dat de gebreken te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten, zal Lupit Pole de goederen naar eigen goeddunken kosteloos repareren of vervangen. De inspectie wordt door Lupit Pole zelf uitgevoerd.

6.8 Lupit Pole en Kinky-shoes zijn slechts aansprakelijk in de mate en onder de omstandigheden zoals hierboven beschreven. In het bijzonder kunnen Lupit Pole en Kinky-shoes niet aansprakelijk worden gesteld voor enig financieel verlies, letsel of schade geleden door de Klant of een andere persoon als gevolg van een defect in de Goederen, tenzij Lupit Pole of Kinky-shoes door nalatigheid een dergelijk defect heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen.

6.9 Lupit Pole en Kinky-shoes kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van anderen. Als de Klant de goederen van Lupit Pole (door)verkoopt, is de Klant niet bevoegd om enige verklaring of garantie te geven met betrekking tot de producten van Lupit Pole.

6.10 De garantie is niet van toepassing op en vervalt voor producten die zijn misbruikt, gewijzigd of waarmee is geknoeid, of producten die zijn beschadigd door nalatigheid of opzettelijk verzuim van de gebruiker.

7. LEVERING EN RISICO

7.1 Leverings-/verzendoffertes zijn gebaseerd op de beste informatie die beschikbaar was. Lupit Pole en Kinky-shoes kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht/force majeure/oorzaken buiten onze controle of buiten de controle van onze leveranciers of onderaannemers die de levering onmogelijk of onverantwoord maken. Lupit Pole en Kinky-shoes kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade of kosten als gevolg van vertragingen bij de levering of niet-levering.

7.2 Alle leveringen zijn onderworpen aan de aangegeven verpakkings- en transportkosten. Lupit Pole en Kinky-shoes behouden zich het recht voor om deze kosten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Alle bezorgkosten zijn uitgesloten van de aangegeven of aangeboden kortingen. De goederen gaan over op risico van de Klant zodra deze zijn ontvangen.

7.3 De Klant draagt de kosten voor het retourneren van de goederen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd.

7.4 Als de Klant een terugbetaling ontvangt, worden de kosten voor de retourzending van de terugbetaling verminderd.

7.5 De Klant moet de bestelling volgen en verifiëren of de bestelling op een huisadres of bij een afhaalpunt is afgeleverd. Als de bestelling is afgeleverd bij een afhaalpunt, neem dan contact op met de lokale koerier naar wie de bestelling is verzonden voor verdere instructies. Het is niet onze verantwoordelijkheid om de bestelling te volgen of contact op te nemen met de plaatselijke koerier.

7.6 Als de bestelling niet op tijd wordt opgehaald of bij aflevering wordt geweigerd, is de Klant in beide richtingen verantwoordelijk voor de verzend- en administratiekosten.

Inklapbare content

Algemene informatie

Wij importeren speciaal voor jou uit Amerika. De gemiddelde levertijd bedraagt 1 à 1½ week (binnen Nederland) maar dit kan ook wel eens langer zijn. Hou daar dus rekening mee!

Let op:

 • Voor het retourneren (niet omruilen) van artikelen die speciaal voor jou op bestelling uit Amerika zijn geïmporteerd brengen wij bij per artikel* €25,- importeer-/porto-/invoerrecht-kosten in mindering op het terug te betalen bedrag
  • Dit zijn de daadwerkelijke kosten die zijn gemaakt voor het inkopen.
 • Van deze €25,- zetten wij €15,- om in een shop-tegoed. 
  • Zodra wij je retourzending in goede orde hebben ontvangen, zullen wij je shop-tegoed aan je toekennen
  • Je shop-tegoed is op onze website te verzilveren bij een volgende bestelling
  • Je shop-tegoed is niet inwisselbaar voor geld
  • Je tegoed is vanaf de datum van uitgave 12 maanden geldig
  • Indien je retourzending niet voldoet aan onze retourvoorwaarden en wij naast de importeer-/porto-/invoerrecht-kosten ook waardevermindering toepassen, vervalt je recht op shop-tegoed

*Bij retournering van meerdere artikelen die wij hebben ingekocht bekijken we altijd per individuele situatie naar de kosten die zijn gemaakt. Het bedrag dat wij hierbij in mindering brengen en wat wij omzetten in shop-tegoed is dus afhankelijk van de daadwerkelijke kosten die wij hebben gemaakt.

De kosten die wij in rekening brengen dekt enkel de kosten die zijn gemaakt voor het inkopen van de artikelen; er worden door ons zelf geen annuleringskosten of herbevoorradingskosten in rekening gebracht.

We brengen deze kosten in rekening wanneer je:
1) je bestelling wenst te annuleren vóór levering maar wij de bestelde artikelen al wel voor je hebben ingekocht
2) je bestelling met ingekochte artikelen wenst te retourneren na ontvangst

Het in rekening brengen van deze kosten zouden we liever niet hoeven doen, maar om de door ons onnodig gemaakte kosten te dekken én om het vele onnodig retourneren te ontmoedigen is dit helaas nodig gebleken (denk aan het milieu en denk liever iets langer na voordat je iets besteld)

Bij een enkele omruiling vanwege een verkeerde maat brengen we deze kosten niet gelijk in rekening, in onze Algemene Voorwaarden en in ons Terugbetalings- & Retourbeleid kan je hier meer over lezen.

Contact

E-mail:

info@kinky-shoes.nl

Adres:
(bezoek alleen op afspraak van maandag t/m vrijdag)

Kinky-shoes & Party-shoes

Thomas J. Witteroosstraat 18

6827 AZ Arnhem (NL)

KvK 743 520 16 |  BTW-id NL 002 366 589 B32

Maatvoering

Omgerekende maatvoering:

Onze schoenen en laarzen komen uit Amerika en hebben de Amerikaanse maatvoering (1 inch = 2,54 cm). Onze Amerikaanse leverancier vermeldt zowel de US-maten (Amerikaanse schoenmaten) als omgerekende EU-maten* op de schoenendozen.

*De West Europese maatvoering die wij in Nederland, België en overige EU-landen hanteren.

De ervaring leert echter dat de omgerekende EU-maten die op de doos staan niet altijd juist zijn.
Met name de grotere schoenmaten vallen veelal groter uit dan er staat vermeld op de schoenendoos. Om die reden hanteren wij bij grotere maten onze eigen omgerekende EU-maten en niet de EU-maten die op de dozen staan.

Bestel de maat die je normaliter draagt, wij houden al rekening met hoe een model uitvalt (groot, klein of conform de maat).

Indien deze afwijkt van de normale omgerekende maten, informeren we je hier expliciet over in de productbeschrijving.

 

Hoe bereken ik de juiste maat voor mij?

Bekijk hoe je je maat kan berekenen aan de hand van een omrekentabel op onze informatie pagina: "Hoe weet ik welke maat ik heb, en welke ik moet bestellen?"

Indien je tussen 2 maten inzit, adviseren wij meestal om bij een gesloten/dicht model, zoals een pump of gesloten laars, de maat naar boven af te ronden. Bij een open model, zoals een sandaal, waarbij de tenen en/of hak 'open' zijn, adviseren we naar beneden af te ronden.

 

Wel willen we je vriendelijk vragen om niet hetzelfde artikel in verschillende maten te bestellen om vervolgens de maten die niet passen te retourneren.

Maar --> Neem liever contact met ons op zodat wij je kunnen helpen bij het bepalen van de juiste maat. Mochten de schoenen uiteindelijk toch niet passen dan kan je deze altijd omruilen voor een andere maat.

Het is vooral zonde van jouw en onze tijd en het geld om een artikel in meerdere maten te bestellen als je vooraf al weet dat een deel van die artikelen weer retour komt.

 

Wat als ik een specifieke US-maat wil bestellen?

Mocht je graag een specifieke US-maat willen bestellen omdat je weet welke Pleaser US-maat jij hebt, dan kan dit uiteraard: kies in dat geval voor de maat-optie waarin de US-maat staat die jij nodig hebt.

Wij kopen altijd de US-maat die staat aangegeven in de maat-opties zoals in het volgende voorbeeld:

Maat

Vanaf US-maat 12 hebben we de maatvoering wat aangepast. Zo is:

 • US-12 -> EU-maat 42/43;
 • US-13 -> EU-maat 44;
 • US-14 -> EU-maat 45 enzovoorts.

Bekijk hoe je je maat kan berekenen aan de hand van een omrekentabel op onze informatie pagina: "Hoe weet ik welke maat ik heb, en welke ik moet bestellen?"

Uiteraard mag je ons altijd om advies vragen over welke maat je nodig hebt: info@kinky-shoes.nl

Waar kan ik jullie maatvoering en omrekentabel vinden?

Dit kan op de volgende twee manieren:

Je kunt op elke pagina  (zowel op je mobiel als op een computer) aan de rechterzijde een horizontale knop vinden: Op de pagina van een product zelf kan je de omrekentabel bekijken door te klikken op "maattabel/maatvoering" boven de "Aan winkelwagen toevoegen" knop:
Maattabel pagina's Maattabel/maatvoering

 

Laars-afmetingen:

We zijn bezig met het invoeren van de afmetingen van alle laarzen per maat zodat je in één oogopslag kan zien wat de kuitomvang, schacht-omvang en schacht-lengte/hoogte is van de geselecteerde maat. 

Door de grote hoeveelheid laarzen in alle beschikbare maten duurt het eventjes voordat dit allemaal is ingevoerd, dus tot die tijd kan je de afmetingen in de Laars kuit-/schacht-omvang data sheet  opzoeken. Voor de uitleg hoe je dit doet; bekijk onze uitlegpagina

Let op:

Laat het ons weten als je zelf al rekening hebt gehouden met hoe een model uitvalt zodat het bestelde artikel niet twee maten te groot of te klein wordt ingekocht. Dit kan in de 'Speciale instructies' sectie in je winkelwagen:

Speciale instructies winkelwagen

 

Uiteraard mag je ons altijd om advies vragen over welke maat je nodig hebt:
info@kinky-shoes.nl